PGS.TS Trần Thị Mỹ Hạnh

Khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM