ThS Phùng Quán

Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM; Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM