ThS Nguyễn Thị Thu Sương

Trường Đại học Luật TP. HCM; Phó Trưởng phòng Phòng Pháp lý Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha