Lương Võ Hoàn Thiện

Khoa Kỹ thuật Y Sinh - Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM