Lâm Anh Kiệt

Khoa Công nghệ sinh học - Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM