Vũ Thị Mỹ Huyền

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM