Trần Anh Xuân

Sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐH Quốc tế