PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài

Nhóm nghiên cứu Vi sinh y học, Đại Học Quốc Tế, ĐHQG-HCM.

Hướng nghiên cứu:

  • Cơ chế kháng thuốc và độc lực vi khuẩn;
  • Hợp chất kháng khuẩn;
  • Ung thư và hệ miễn dịch.