Lê Minh Khôi

Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM