Hồ Lê Hoàng Hưng

Khoa Kỹ thuật Y Sinh - Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM