Bùi Diệu Châu

Nhóm nghiên cứu Y Sinh học GMIF, Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM